Historie

De Surinaamse Volkscredietbank opende in 1949 haar deuren voor het publiek. Regionale spreiding is altijd een van de speerpunten van de bank geweest. Zo is er een filiaal in het district Nickerie die is ontstaan uit de afdeling volkscrediet van de Surinaamsche Bank N.V. Het volkscredietwezen in Nickerie werd gefinancieerd door de Surinaamsche Bank N.V. en geleid door uitgeleend personeel van de VCB te Paramaribo. Deze samenwerking tussen de beide banken is neergelegd in de Landsverordening van 17 december 1952, ging van start in 1953 en zou eindigen zodra de Surinaamsche bank N.V. zou ophouden circulatiebank te zijn. Dat moment viel op 01 april 1957, toen de Centrale Bank van Suriname werd opgericht.

In 1975 vond de opening plaats van een filiaal te Lelydorp en in 1983 werd een filiaal te Latour gevestigd. Daar is het echter niet bij gebleven. In 1986 opende de VCB haar bijkantoor te Groningen in het district Saramacca.

De eerste jaren van haar bestaan putte de VCB Bank voor activiteiten uit leningen en schenkingen die vrijwel geheel door de overheid werden gefinancierd. De andere financieringsbronnen waren het Welvaartsfonds en het Tienjarenplan, de Herstelbank, De Surinaamsche bank N.V. en de Surinaamse Postspaarbank. Er wordt echter reeds tientallen jaren geen beroep meer gedaan op overheidssteun.

De bank begon haar bedrijf met discontering van kleine promessen en het pandkrediet. Al spoedig bleek dat het bedrijf moest overschakelen en haar kredietverlening moest aanpassen aan haar oorspronkelijke doelstellingen.

Vooral het systeem van de maandelijkse aflossingen, in tegenstelling tot de kwartaal en halfjaarlijkse aflossingen bij andere kredietinstellingen, is van grote betekenis geweest.Verder werden de aflossingsbedragen aangepast aan de inkomsten van de lener. Het door de VCB geïntroduceerd annuïteitensysteem , met een gedurende de gehele looptijd gelijkblijvende maandelijkse aflossing, waarin rente en kosten begrepen waren, was voor de groei en bekendheid van de bank van grote betekenis.

De bank heeft tot doel te voorzien in de maatschappelijk verantwoorde kredietbehoeften in Suriname, zonder primair naar winst te streven. Het bedrijf garandeert echter een rendabele exploitatie zoals iedere financiële instelling betaamd. Hoewel de Bank een zakelijke grondslag heeft, wordt haar sociaal-economisch karakter bij kredietverstrekking steeds in het oog gehouden.

Hoofdkantoor

Waterkant 104
PO Box 1804 Paramaribo
Telefoon +597 472616
Telefax +597 473257
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.